[:gl]Venres 28 Outubro 11:30h. MAC

(+12)

Uns adolescentes que estudan filosofía en Iacarta afrontan o seu último día na escola e o seu profesor decide despedilos con algúns labirintos morais que poñan a proba o seu concepto da racionalidade. En plena Apocalipse nuclear, só dez dos vinte alumnos poden acceder ao búnker: que farán para conseguir unha desas 10 prazas?

O filme presenta dilemas como o asasinato dunha persoa en beneficio de salvar a cinco, así como a necesidade de probar a fidelidade dos teus amigos e decepcionarte ou continuar coa incógnita manténdoos ao teu lado. Son bos exemplos, bos tests, que non só supoñen un reto para os alumnos senón tamén para nós. O filme fainos pensar cos personaxes, inclúenos indirectamente no relato.

Con esta película, que reivindica o papel da filosofía na educación queremos celebrar o Día do Ensino no MAC.

 

selecta[:es]Venres 28 Outubro 11:30h. MAC

(+12)

Unos adolescentes que estudian filosofía en Yakarta afrontan su último día en la escuela y su profesor decide despedirlos con algunos laberintos morales que pongan a prueba su concepto de la racionalidad. En pleno Apocalipsis nuclear, solo diez de los veinte alumnos pueden acceder al búnker: ¿qué harán para conseguir una de esas 10 plaza?

El film presenta dilemas como el asesinato de una persona en beneficio de salvar a cinco, así como la necesidad de probar la fidelidad de tus amigos y decepcionarte o continuar con la incógnita manteniéndolos a tu lado. Son buenos ejemplos, buenos tests, que no solo supone una tentativa para los alumnos sino también para nosotros. El film nos hace pensar con los personajes, nos incluye indirectamente en el relato.

Con esta película, que reivindica el papel de la filosofía en la educación queremos celebrar el Día do Ensino en el MAC.

selecta[:]