[:gl]Mórbido Fest realizou a súa primeira edición no 2008. Creouse como un espazo de difusión para o cinema mexicano e para recuperar a longa tradición na produción de cinema fantástico e de terror en México. Despois da súa primeira edición, Mórbido evolucionou, para ademais de ser un festival integral que exalta a cultura mexicana, as súas tradicións e o seu cinema, ser un xerador de contidos multiplataforma relacionados co xénero fantástico e de terror.

Hoxe, Mórbido é un proxecto que combina de maneira orgánica un festival internacional de cinema e unha plataforma de comunicación que chega a un público de máis de 10 millóns de persoas mensualmente. Esta plataforma inclúe: un programa de radio en FM, un podcast, unha pequena editorial e un selo de distribución de cinema de terror.

Mórbido Fest enfócase na proxección, promoción e revalorización do cinema fantástico e de terror. As emocións, sorpresas e reflexións que provocan as curtas e películas que proxectamos son o sangue que nos sustenta. É un gusto compartir unha das películas da nosa selección co FKM.

sábado 29 oct 18:00h cgai

Scherzo diabólico (Adrián García Bogliano, 2015) 91’

Da tortuosa e prolífica mente de Adrián García Bogliano, un dos nosos realizadores favoritos, chega esta perversa historia de dinámicas de poder.

Aram atópase inmerso na monotonía da súa vida á espera dunha promoción laboral que non chega; o seu xefe maltrátao e a súa esposa non se interesa máis no seu matrimonio. El decide cambiar as cousas e secuestra a unha nova. O que el non sabe é que o seu plan ten unha falla e todo se mega ultra recontra complicará.

Distribución: Salto de Fe Films andrea@saltodefefilms.com

Adrián García Bogliano (Madrid, 1980). Criouse en Arxentina. Cineasta e guionista, é un dos grandes responsables da eclosión do cinema de xénero no seu país grazas a películas como Sudor frío (2010) ou Ahí va el diablo (2012).

SELECCIÓN FKM EN MÓRBIDO FEST

Difundir o cinema galego internacionalmente é unha das premisas fundacionais de FKM. Froito diso nace esta colaboración con Mórbido Fest, de México. Alí FKM presentará unha selección das mellores curtametraxes Made-in-Galicia realizados nos últimos anos e unha retrospectiva monográfica de Alberto Vázquez.

El grifo (Denis Rovira, 2010) 15’

Unha familia prepárase para saír de vacacións, e a tensión é tan palpable que podería cortarse cun coitelo. As cousas quedan sen dicir, tratando de explicar… e o avó queda só ao coidado do fogar familiar. Unha situación que se transformará no indecible. Alguén dixo “grifo”?

Distribución: info@denisrovira.com

Mr. Bear (Andrés Rosende, 2011) 15’

Este nadal vanlle a custar un ollo da cara… e talvez algúns dedos..

Distribución: fest@marvinwayne.com

Estereoscopía (Xacio Baño, 2011) 12’

Emilio vive só, refuxiado no anonimato da urbe. Un día ao ir traballar atropélano e perde a visión do ollo esquerdo. Os médicos trasplantanlle o ollo doutra persoa, e comeza a ver a vida do doante.

Distribución: fest@marvinwayne.com

Lvoluten Osken (Javi Camino, 2012) 5’

Cinco minutos de pesimismo, absurdo e batido de fresa.

Distribución: magnetova@gmail.com

Jamón (Iria López, 2012) 8’

Jose é un adolescente que vive nunha cidade española e é o único porco dentro dunha familia de humanos. Un día, un veciño novo instálase na porta de á beira da súa casa e a partir de aí José empeza a darse conta de quen é realmente.

Distribución: iria.lopez@wearewednesday.com

Koan (Omar Rabuñal, 2013) 15’

Un director de cinema, soña que actúa nunha película na que é consciente

Distribución: omarfeans@yahoo.es

M is for melon (Luís Solarat y Uve Zatopek, 2013) 2’

Home, Máquina e Natureza

Distribución: lsolarat@gmail.com

La carne cruda (Samuel Lema, 2014) 19’

Desde a súa infancia Hansel sempre tivo un desexo: devorar a un ser humano. O seu vello boneco apenas enche o seu baleiro afectivo. Tras a morte da súa nai decide facer realidade o seu soño, convertendo os seus desexos nunha perigosa necesidade. Unha necesidade mortífera cando xa non queda máis carne que devorar.

Distribución: samuellemaferreira@gmail.com[:es]Realizó su primera edición en el 2008. Se creó como un espacio de difusión para el cine mexicano y para recuperar la larga tradición en la producción de cine fantástico y de terror en México. Después de su primera edición, Mórbido evolucionó, para además de ser un festival integral que exalta la cultura mexicana, sus tradiciones y su cine, ser un generador de contenidos multiplataforma relacionados con el género fantástico y de terror.

Hoy, Mórbido es un proyecto que combina de manera orgánica un festival internacional de cine y una plataforma de comunicación que alcanza un público de más de 10 millones de personas mensualmente. Esta plataforma incluye: un programa de radio en FM, un podcast, una pequeña editorial y un sello de distribución de cine de terror.

Mórbido Fest se enfoca en la proyección, promoción y revalorización del cine fantástico y de terror. Las emociones, sorpresas y reflexiones que provocan los cortos y películas que proyectamos son la sangre que nos sustenta. Es un gusto compartir una de las películas de nuestra selección con el FKM.

sábado 29 oct 18:00h cgai

Scherzo diabólico (Adrián García Bogliano, 2015) 91’

De la tortuosa y prolífica mente de Adrián García Bogliano, uno de nuestros realizadores favoritos, llega esta perversa historia de dinámicas de poder.

Aram se encuentra inmerso en la monotonía de su vida a la espera de una promoción laboral que no llega; su jefe lo maltrata y su esposa no se interesa más en su matrimonio. Él decide cambiar las cosas y secuestra a una joven. Lo que él no sabe es que su plan tiene una falla y todo se mega ultra recontra complicará.

Distribución: Salto de Fe Films andrea@saltodefefilms.com

Adrián García Bogliano (Madrid, 1980). Se crió en Argentina. Cineasta y guionista, es uno de los grandes responsables de la eclosión del cine de género en su país gracias a películas como Sudor frío (2010) o Ahí va el diablo (2012).

SELECCIÓN FKM EN MÓRBIDO FEST

Difundir el cine gallego internacionalmente es una de las premisas fundacionales de FKM. Fruto de ello nace esta colaboración con Mórbido Fest, de México. Allí FKM presentará una selección de los mejores cortometrajes Made-in-Galicia realizados en los últimos años y una retrospectiva monográfica de Alberto Vázquez.

El grifo (Denis Rovira, 2010) 15’

Una familia se prepara para salir de vacaciones, y la tensión es tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Las cosas se quedan sin decir, tratando de explicar… y el abuelo se queda solo al cuidado del hogar familiar. Una situación que se transformará en lo indecible. ¿Alguien dijo “grifo”?

Distribución: info@denisrovira.com

Mr. Bear (Andrés Rosende, 2011) 15’

Estas navidades le van a costar un ojo de la cara… y tal vez algunos dedos..

Distribución: fest@marvinwayne.com

Estereoscopía (Xacio Baño, 2011) 12’

Emilio vive solo, refugiado en el anonimato de la urbe. Un día al ir a trabajar lo atropellan y pierde la visión del ojo izquierdo. Los médicos le trasplantan el ojo de otra persona, y comienza a ver la vida del donante.

Distribución: fest@marvinwayne.com

Lvoluten Osken (Javi Camino, 2012) 5’

Cinco minutos de pesimismo, absurdo y batido de fresa.

Distribución: magnetova@gmail.com

Jamón (Iria López, 2012) 8’

Jose es un adolescente que vive en una ciudad española y es el único cerdo dentro de una familia de humanos. Un día, un vecino nuevo se instala en la puerta de al lado de su casa y a partir de ahí José empieza a darse cuenta de quién es realmente.

Distribución: iria.lopez@wearewednesday.com

Koan (Omar Rabuñal, 2013) 15’

Un director de cine, sueña que actúa en una película en la que es consciente

Distribución: omarfeans@yahoo.es

M is for melon (Luís Solarat y Uve Zatopek, 2013) 2’

Hombre, Máquina y Naturaleza

Distribución: lsolarat@gmail.com

La carne cruda (Samuel Lema, 2014) 19’

Desde su infancia Hansel siempre ha tenido un deseo: devorar a un ser humano. Su viejo muñeco apenas llena su vacío afectivo. Tras la muerte de su madre decide hacer realidad su sueño, convirtiendo sus deseos en una peligrosa necesidad. Una necesidad mortífera cuando ya no queda más carne que devorar.

Distribución: samuellemaferreira@gmail.com[:]