Cargando eventos
Este evento pasou.

[:gl]Participan: Xosé Nogueira (USC), Fernando Agrasar (UDC)
Modera: Tonecho Otero

O erotismo e a violencia, levadas ao límite, isto é, o sexo e a morte, estiveron presentes desde o comezo nas artes. Trátase das experiencias que ofrecen o meirande potencial estético e poético. Esa exploración dos límites da representación artística, coas súas sucesivas declinacións nas operacións de transgresión e provocación, coñecerá contínuas e distintas manifestacións ao longo do tempo marcadas polo contraste entre a moral pública e o gusto privado, e vai atopar un punto de inflexión coa chegada dos medios técnicos de reprodución artística, a fotografía e o cinema. Propoñemos un percorrido que arrinca nas imaxes sicalípticas presentes desde as mesmas orixes do cinema ata chegar á progresiva normalización do sexo real no actual cinema ficcional e comercial, un proceso que a día de hoxe deixou reducido o debate dos límites entre erotismo e pornografía a unha cuestión simplemente lingüística.

Do mesmo xeito a arquitectura deseñou “espazos para o pracer”, referido ao deseño específico de espazos para ter relacións sexuais.[:es]Participan: Xosé Nogueira (USC), Fernando Agrasar (UDC)
Modera: Tonecho Otero

El erotismo y la violencia, llevadas al límite, esto es, el sexo y la muerte, estuvieron presentes desde el principio en todas las artes. Se trata de las experiencias que ofrecen el mayor potencial estético y poético. Esa exploración de los límites de la representación artística, con sus sucesivas declinaciones en las operaciones de transgresión y provocación, conocerá contínuas y, asimismo, distintas manifestaciones a lo largo del tiempo marcadas por el contraste entre la moral pública y el gusto personal, y va a encontrar un punto de inflexión con la llegada de los medios técnicos de reproducción artística, la fotografía y el cine. Y va a ser en el cine donde fijemos primeramente nuestra atención, para proponer un recorrido que arranca en las imágenes sicalípticas presentes desde las mismos orígenes del medio hasta llegar a la progresiva normalización del sexo real en el actual cine ficcional y comercial, un proceso que a día de hoy dejó reducido el debate de los límites entre erotismo y pornografía a una cuestión simplemente lingüística.

Del mismo modo la arquitectura diseñó “espacios para el placer”, referido al diseño específico de espacios para tener relaciones sexuales.[:]

Leave A Comment