Cargando eventos
Este evento pasou.

[:gl]81′ Non recomendada menores de 16 anos

Tras anos sendo unha ídolo xuvenil que forma parte do exitoso trío musical CHAM!, Mima Kirigoe decide abandonar o grupo para perseguir o seu soño de converterse en actriz. Alentada pola súa contorna, decide romper coa súa imaxe de nena boa e acepta un papel nunha serie policíaca subida de ton, o que provoca a ira de moitos dos seus fans. Pronto descobre que alguén está a escribir un blogue en internet no que explica detalles íntimos sobre a súa vida e ademais o seu misterioso acosador pasa á acción ameazando aos seus seres queridos. Mentres os cadáveres comezan a acumularse ao seu redor, a realidade e as alucinacións mestúranse nun mundo terrorífico no que non hai lugar para a inocencia e os soños convértense en pesadelos.

Ópera prima de Satoshi Kon que contén as obsesións, fanatismo, acoso e terror, que o autor manifestou nas súas producións posteriores, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika, detective de soños ou a revolucionaria serie Paranoia Agent. A película, considerada unha referencia dentros do xénero do thriller psicolóxico foi fonte de inspiración para cineastas como Darren Aronofsky ou Christopher Nolan, mesmo Madonna utilizou as súas imaxes nunha das súas xiras. O cineasta e produtor Roger Corman definiuna como o hipotético resultado da asociación de Alfred Hitchcock e Walt Disney.

A película compleméntase cun debate conducido polo crítico e guionista Javier Trigales.

https://youtu.be/vO45ToMEQY8[:es]81’ No recomendada menores de 16 años

Tras años siendo una ídolo juvenil que forma parte del exitoso trío musical CHAM!, Mima Kirigoe decide abandonar el grupo para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Alentada por su entorno, decide romper con su imagen de niña buena y acepta un papel en una serie policíaca subida de tono, lo que provoca la ira de muchos de sus fans. Pronto descubre que alguien está escribiendo un blog en internet en el que explica detalles íntimos sobre su vida y además su misterioso acosador pasa a la acción amenazando a sus seres queridos. Mientras los cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor, la realidad y las alucinaciones se mezclan en un mundo terrorífico en el que no hay lugar para la inocencia y los sueños se convierten en pesadillas.

Ópera prima de Satoshi Kon que contiene las obsesiones, fanatismo, acoso y terror, que el autor manifestó en sus producciones posteriores, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika, detective de sueños o la revolucionaria serie Paranoia Agent. La película, considerada una referencia dentros del género del thriller psicológico ha sido fuente de inspiración para cineastas como Darren Aronofsky o Christopher Nolan, incluso Madonna utilizó sus imágenes en una de sus giras. El cineasta y productor Roger Corman la definió como el hipotético resultado de la asociación de Alfred Hitchcock y Walt Disney.

La película se complementa con un debate conducido por el crítico y guionista Javier Trigales.

https://youtu.be/vO45ToMEQY8[:]

Leave A Comment