Cargando eventos
Este evento pasou.

[:gl]

Presentación do libro: “Al caer la noche: Terror catódico americano (1970-1981)” Tonio L.

Tonio L. Alarcón entréganos un ambicioso e innovador estudo sobre o apaixonante cinema de terror que, entre os anos 1970 e 1981, produciuse para a televisión norteamericana. Títulos míticos como El estrangulador de la noche e La oscura noche del espantapájaros – que en España coñecemos nas emisións de Estreas TV- , El diablo sobre ruedas, El misterio de Salem’s Lot…  Unha viaxe que tamén recupera películas menos populares, pero que, durante os anos 80, seguramente gozamos nos seus pases de fin de semana ou mesmo en edicións en vídeo que podiamos atopar no videoclub.

O libro, que conta ademais cun prólogo de Jesús Palacios, recolle unha época fascinante para o cinema de terror e para a televisión, examinada por Tonio L. Alarcón coa axilidade e o rigor que o caracteriza. Polo libro desfilan figuras como Dan Curtis, John Llewellyn Moxey, Steven Spielberg, Richard Matheson, Curtis Harrington, John Badham, Wes Craven, John Carpenter e Tobe Hooper, entre moitas outras, o que converte este volume nunha obra necesaria para calquera afeccionado ao cinema de xénero.

Presentación do libro: “Wonder Woman: El feminismo como superpoder” Elisa MacCausland

Wonder Woman, creada en 1941 por William Moulton Marston, é un dos personaxes de cómic máis soados de todolos tempos. Pero, ademais, representa como ningún outro os superpoderes dun feminismo que se alza desde o propio territorio da cultura popular e os seus códigos. Este libro de Elisa MacCausland fai xustiza a estes dous aspectos da amazona -que resultan indisociables- a través dun relato que nos leva polas súas sucesivas etapas, ou vidas, como criatura de ficción, así como as súas sinerxías e entrecruzamientos coas mulleres activistas dos séculos XX e XXI. Todo iso sen esquecer a propia relevancia do personaxe na historia do cómic, a televisión e o cinema, do mesmo xeito que a súa condición de marca e icona cultural e político.

Desde que comezase a súa publicación fai máis de setenta e cinco anos, Wonder Woman converteuse en reflexo das nosas imperfeccións, dos nosos soños e do noso propio potencial para subvertir os patróns sociais establecidos. Aquí áchase o núcleo e a forza deste libro, que conta ademais con ilustracións de Carla Berrocal e Natacha Bustos, e cos testemuños exclusivos de figuras intimamente ligadas ao universo Wonder Woman, como a xornalista e activista Joanne Edgar, as ensaístas Jill Lepore e Trina Robbins, os guionistas Greg Rucka e Phil Jimenez, a debuxante e tamén guionista Renae De Liz, e a neta do creador do personaxe, Christie Marston.

Ao final haberá una sesión de firmas con Tonio L Alarcón y Elisa MacCausland[:es]

Presentación do libro: “Al caer la noche: Terror catódico americano (1970-1981)” Tonio L.

Tonio L. Alarcón nos entrega un ambicioso e innovador estudio sobre el apasionante cine de terror que, entre los años 1970 y 1981, se produjo para la televisión norteamericana. Títulos míticos como El estrangulador de la noche y La oscura noche del espantapájaros —que en España conocimos en las emisiones de Estrenos TV—, El diablo sobre ruedas, El misterio de Salem’s Lot… Un viaje que también recupera películas menos populares, pero que, durante los años 80, seguramente disfrutamos en sus pases de fin de semana o incluso en ediciones en vídeo que podíamos encontrar en el videoclub.

Al caer la noche: Terror catódico americano 1970-1981, que cuenta además con un prólogo de Jesús Palacios, recoge una época fascinante para el cine de terror y para la televisión, examinada por Tonio L. Alarcón con la agilidad y el rigor que lo caracteriza. Por el libro desfilan figuras como Dan Curtis, John Llewellyn Moxey, Steven Spielberg, Richard Matheson, Curtis Harrington, John Badham, Wes Craven, John Carpenter y Tobe Hooper, entre muchas otras, lo que convierte este volumen en una obra necesaria para cualquier aficionado al cine de género.

 

Presentación do libro: “Wonder Woman: El feminismo como superpoder” Elisa MacCausland

Wonder Woman, creada en 1941 por William Moulton Marston, es uno de los personajes de tebeo más célebres de todos los tiempos. Pero, además, representa como ningún otro los superpoderes de un feminismo que se alza desde el propio territorio de la cultura popular y sus códigos. Este libro hace justicia a estos dos aspectos de la amazona —que resultan indisociables— a través de un relato que nos lleva por sus sucesivas etapas, o vidas, como criatura de ficción, así como sus sinergias y entrecruzamientos con las mujeres activistas de los siglos XX y XXI. Todo ello sin olvidar la propia relevancia del personaje en la historia del cómic, la televisión y el cine, al igual que su condición de marca e icono cultural y político.

Desde que comenzara su publicación hace más de setenta y cinco años, Wonder Woman se ha convertido en reflejo de nuestras imperfecciones, de nuestros sueños y de nuestro propio potencial para subvertir los patrones sociales establecidos. Aquí se halla el núcleo y la fuerza de este libro, que cuenta además con ilustraciones de Carla Berrocal y Natacha Bustos, y con los testimonios exclusivos de figuras íntimamente ligadas al universo Wonder Woman, como la periodista y activista Joanne Edgar, las ensayistas Jill Lepore y Trina Robbins, los guionistas Greg Rucka y Phil Jimenez, la dibujante y también guionista Renae De Liz, y la nieta del creador del personaje, Christie Marston.

Al  final habrá una sesión de firmas con Tonio L Alarcón y Elisa MacCausland[:]

Leave A Comment