Cargando eventos
Este evento pasou.

[:gl]A asociación do ollo e a man, como nalgúns seres míticos orientais, simboliza acción clarividente. Schneider concede á man un papel extraordinario: por ser a manifestación corporal do estado interior do ser humano” Dicionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot

Performance experimental na que Pablo Gallo debuxa a cegas sobre as mans das persoas que sentan ante él mentres se proxecta o resultado.

Unha vez máis, privado do sentido da vista e inspirado polos sons que o envolven, o conxuro do seu pincel plásmase aquí na palma da man dos espectadores. Ao contrario do quiromante (que le as liñas da man) o pictomante crea novas liñas sobre ela, un debuxo que constitúe a concreción da súa visión sobrenatural. A adiviñación corresponde pois ao propio espectador, que ha de interpretar o debuxo do artista iluminado e conferir sentido á súa visión.

Trátase dunha intervención pictográfica de carácter efémero sobre o espectador, que recibirá do artista chamán unha obra única, personalizada e irrepetible.

PRESENTACIÓN DA HORDA

Simultaneamente, a Voz de Aiwass encarnada en Servando Rocha (La Felguera) presentará “La Horda, una revolución mágica”, unha monumental novela trampa onde a ficción se mestura co ensaio e viceversa, ata converterse nun obxecto daniño; o legado maldito dunha verdadeira Comunidade Secreta, na que todo parece precipitarse cara á insurrección total.

ATENCIÓN!! Todos os asistentes recibirán un salvoconduto e instrucións personalizadas para acudir a un segundo acto, clandestino, nun lugar singular e segredo da cidade, no que contemplaremos o seu Gabinete de Curiosidades Invisible, unha colección de obxectos singulares, raros e máxicos.[:es]La asociación del ojo y la mano, como en algunos seres míticos orientales, simboliza acción clarividente. Schneider concede a la mano un papel extraordinario: por ser la manifestación corporal del estado interior del ser humano” Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot

Performance experimental en la que Pablo Gallo dibuja a ciegas sobre las manos de las personas que se sientan ante él mientras se proyecta el resultado.

Una vez más, privado del sentido de la vista e inspirado por los sonidos que lo envuelven, el conjuro de su pincel se plasma aquí en la palma de la mano de los espectadores. Al contrario del quiromante (que lee las líneas de la mano) el pictomante crea nuevas líneas sobre ella, un dibujo que constituye la concrección de su visión sobrenatural. La adivinación corresponde pues al propio espectador, que ha de interpretar el dibujo del artista iluminado y conferir sentido a su visión.

Se trata de una intervención pictográfica de carácter efímero sobre el espectador, que recibirá de la mano del artista chamán una obra única, personalizada e irrepetible.

PRESENTACIÓN DE LA HORDA

Simultáneamente, la Voz de Aiwass encarnada en Servando Rocha (La Felguera) presentará “La Horda, una revolución mágica”, una monumental novela trampa donde la ficción se mezcla con el ensayo y viceversa, hasta convertirse en un objeto dañino; el legado maldito de una verdadera Comunidad Secreta, en la que todo parece precipitarse hacia la insurrección total.

¡¡ATENCIÓN!! Todos los asistentes recibirán un salvoconducto e instrucciones personalizadas para acudir a un segundo acto, clandestino, en un lugar singular y secreto de la ciudad, en el que contemplaremos su Gabinete de Curiosidades Invisible, una colección de objetos singulares, raros y mágicos.[:]

Leave A Comment