[:gl]O venres 8 de setembro ás 20:30h o artista coruñés Pablo Gallo inauguróu a exposición “Gabinete de apariciones” na galería de arte Monty4 (Rúa Montroig, 4, 15001 A Coruña) . A exposición realízase en colaboración co Festival de Cinema Fantástico dá Coruña, FKM, formando parte das actividades paralelas da sua IX Edición. A mostra componse de 37 pinturas inéditas ata a data, realizadas en técnica ao óleo sobre lenzo. Pablo Gallo será tamén un dos artistas convidados a pintar o trofeo correspondente ao Premio do Público do Concurso Internacional de Longametraxes Ópera Prima en FKM 2017. A exposición poderase ver ata o 27 de outubro.

Gabinete de Aparicións

Para a persoa de imaxinación, a Natureza é imaxinación mesma. Así como un home é, ve.
Así como o ollo é formado, así é como as súas potencias quedan establecidas”
William Blake

Así como os magos provocan visións astrales controladas empregando unha serie de símbolos máxicos, Pablo Gallo sérvese dos seus pinceis para crear o seu propio sistema cosmolóxico a partir das súas propias experiencias. O artista, como un chamán, conxura a realidade como un produto máxico reinterpretando nocións herdadas.

Ao iguan que William Blake, Odilon Redon, James Ensor ou Austin Oman Spare, vive nun tempo anacrónico no que sitúa as escenas das súas visións. Actúa como un nigromante que invoca unha cultura popular poboada de fantasmas e espectros, transmutándoa mediante o sortilexio máxico do seu pincel, que como unha vara ritual executa os arcanos do coñecemento velado, situando a súa pintura nun lugar fronteirizo entre a vixilia e o soño, entre a realidade e o mundo onírico.

A pintura sempre foi un procedemento visual capaz de crear a súa propia realidade e optar polo máxico significa saber que todo é posible. As súas aparicións exploran a capacidade de inmersión do ser humano a través da súa mente en mundos imaxinarios e provocan a certeza de que algo imposible está a suceder ante os nosos ollos.

A preocupación de Pablo Gallo polo acto de mira e a visión como instrumento de coñecemento, estivo presente na súa vida desde fai moito, case diría que desde sempre. A barreira entre o seu mundo interior e o exterior foi destruída por primeira vez aos 4 anos de idade, cando unha randeeira partiu a súa cella e deixouno sumido na escuridade das súas pálpebras, onde sentiu que nada malo podería sucederlle. Co temperán descubrimento do seu daltonismo, cando pintou un can verde, foi consciente de que non vía o mesmo que os demais.

O seu gabinete de aparicións proponnos un ritual pagán no que conflúen as visións do autor, as referencias do espectador e a capacidade de suxestión da imaxe espectral, do etéreo e informe, para proporcionarnos un espazo mental onde aprehender un coñecemento profundo da realidade invisible que habita e configura as nosas mentes, reordenando a experiencia do mundo exterior e do mundo interior.

E lembrade sempre que
“a realidade non está do noso lado”

O ColimaÇon
MAGUS AURUS SUPERIUS
+ORO SOLARIS+

Pablo Gallo (A Coruña, 1975) Debuxante, pintor, ilustrador. Recibiu diversos premios polas súas pinturas e vén desenvolvendo un continuo labor expositivo desde 1995. Publicou os libros: Libro de las Invocaciones (Reino de Cordelia, 2016), Dibujar en la oscuridad (Ediciones El Gallo de Oro, 2016), Manual de ruleta rusa (Aristas Martínez, 2015), Hiperhíbridos (El Gaviero Ediciones, 2011) y El libro del voyeur (Ediciones del Viento, 2010). Ilustrou, entre outros, os libros Tiempo muerto (Ediciones El Gallo de Oro, 2013) de José Fernández de la Sota y Política de hechos consumados (Limbo Starr, 2009) de Nacho Vegas. En 2014 comeza a debuxar a cegas en directo mentres se proxecta o resultado e soan as improvisacións espectrales do músico Iago Alvite, facéndose chamar Comando psicográfico e actuando en diversas salas e festivais. Desde 2005 vive en Bilbao.

[:es]El viernes 8 de septiembre a las 20:30h el artista coruñés Pablo Gallo inauguró la exposición “Gabinete de apariciones” en la galería de arte Monty4 (Rúa Montroig, 4, 15001 A Coruña) . La exposición se realiza en colaboración con el Festival de Cinema Fantástico da Coruña, FKM, formando parte de las actividades paralelas de su IX Edición. La muestra se compone de 37 pinturas inéditas hasta la fecha, realizadas en técnica al óleo sobre lienzo. Pablo Gallo será también uno de los artistas invitados a pintar el trofeo correspondiente al Premio del Público del Concurso Internacional de Largometrajes Ópera Prima en FKM 2017. La exposición se podrá ver hasta el 27 de octubre.

Gabinete de Apariciones

“Para la persona de imaginación, la Naturaleza es imaginación misma. Así como un hombre es, ve.
Así como el ojo es formado, así es como sus potencias quedan establecidas”
William Blake

Así como los magos provocan visiones astrales controladas empleando una serie de símbolos mágicos, Pablo Gallo se sirve de sus pinceles para crear su propio sistema cosmológico a partir de sus propias experiencias. El artista, como un chamán, conjura la realidad como un producto mágico reinterpretando nociones heredadas.

Al iguan que William Blake, Odilon Redon, James Ensor o Austin Oman Spare, vive en un tiempo anacrónico en el que sitúa las escenas de sus visiones. Actúa como un nigromante que invoca una cultura popular poblada de fantasmas y espectros, transmutándola mediante el sortilegio mágico de su pincel, que como una vara ritual ejecuta los arcanos del conocimiento velado, situando su pintura en un lugar fronterizo entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y el mundo onírico.

La pintura siempre ha sido un procedimiento visual capaz de crear su propia realidad y optar por lo mágico significa saber que todo es posible. Sus apariciones exploran la capacidad de inmersión del ser humano a través de su mente en mundos imaginarios y provocan la certeza de que algo imposible está sucediendo ante nuestros ojos.

La preocupación de Pablo Gallo por el acto de mira y la visión como instrumento de conocimiento, ha estado presente en su vida desde hace mucho, casi diría que desde siempre. La barrera entre su mundo interior y el exterior fue destruida por primera vez a los 4 años de edad, cuando un columpio partió su ceja y lo dejó sumido en la oscuridad de sus párpados , donde sintió que nada malo podría sucederle. Con el temprano descubrimiento de su daltonismo, cuando pintó un perro verde, fue consciente de que no veía lo mismo que los demás.

Su gabinete de apariciones nos propone un ritual pagano en el que confluyen las visiones del autor, la referencias del espectador y la capacidad de sugestión de la imagen espectral, de lo etéreo e informe, para proporcionarnos un espacio mental donde aprehender un conocimiento profundo de la realidad invisible que habita y configura nuestras mentes, reordenando la experiencia del mundo exterior y del mundo interior.

Y recordad siempre que
“la realidad no está de nuestro lado”.

O ColimaÇon
MAGUS AURUS SUPERIUS
+ORO SOLARIS+

Pablo Gallo (A Coruña, 1975) Dibujante, pintor, ilustrador. Ha recibido diversos premios por sus pinturas y viene desarrollando una continua labor expositiva desde 1995. Ha publicado los libros: Libro de las Invocaciones (Reino de Cordelia, 2016), Dibujar en la oscuridad (Ediciones El Gallo de Oro, 2016), Manual de ruleta rusa (Aristas Martínez, 2015), Hiperhíbridos (El Gaviero Ediciones, 2011) y El libro del voyeur (Ediciones del Viento, 2010). Ha ilustrado, entre otros, los libros Tiempo muerto (Ediciones El Gallo de Oro, 2013) de José Fernández de la Sota y Política de hechos consumados (Limbo Starr, 2009) de Nacho Vegas. En 2014 comienza a dibujar a ciegas en directo mientras se proyecta el resultado y suenan las improvisaciones espectrales del músico Iago Alvite, haciéndose llamar Comando psicográfico y actuando en diversas salas y festivales. Desde 2005 vive en Bilbao.

[:]