[:gl]

O FKM, Festival Internacional de Cinema Fantástico da Coruña celebra a súa X Edición arredor das temáticas: SEXO, PROVOCACIÓN e CENSURA. Por este motivo a artista e ilustradora seleccionada este ano é Gairah Love, unha xoven promesa coruñesa que actualmente reside en Madrid.

Nacida en 1995 no Ferrol, A Coruña, Gairah graduouse en 2015 como Técnico Superior de Ilustración na ESAD Pablo Picasso da Coruña e na Escuela de Profesiones Artísticas Sur, de Madrid.

Ilustradora e artista multidisciplinar, Gairah amosa a escuridade dun mundo ambiguo liderado pola luxuria, a violencia e o romanticismo. A través dun imaxinario grotesco e explícito explora os seus adentros, destapando o lado máis sinistro da mente humana na que a dor pode ser comprendida como pracer, a submisión como acto de rebeldía sádico na que desde esta posición pasiva controla e limita os actos. O BDSM (Bondage e Disciplina; Dominación e Submisión; Sadismo e Masoquismo) é, desde a súa perspectiva, comprendido como parte da expresión artística humana máis aló do propio xogo de roles liderado polo desexo.

A súa obra caracterízase por unha sexualidade moi marcada e unha temática vencellada ao sadomasoquismo, o bondage e a depravación, moi influída pola estética xaponesa do eroguro.

Jesús Palacios resume perfectamente a definición deste termo no prólogo do seu libro do mesmo título:

“O eroguro é unha visión artística e literaria cuxo epicentro consiste en retratar un mundo de erotismo extremo, corrupción física e moral, decadencia, deformidade e crueldade, que na súa esencia última manifesta un transfondo absurdo, sen sentido e mesmo nihilista da existencia, onde se confunden a risa e o horror, o pracer e a dor, a celebración da carne e a súa humillación, o monstruoso e o sublime.”

Autores de referencia na súa obra son Toshio Saeki, Suehiro Marúo, Shintaro Kago, Junji Ito ou o mestre clásico Hokusai. En definitiva, Gairah practica un erotismo perverso enriquecido por unha imaxinería de carácter surrealista resolta cun virtuosismo técnico sobresaínte, que fan desta nova artista unha das promesas galegas con maior proxección internacional.

Ao longo da súa curta carreira editou o cómic “Puericia” e numerosos packs de deseños en formato adhesivo. Participou en exposicións colectivas na Coruña e realizou varias individuais en Madrid (Synesthezia Tatoo e Eleva 4K), vencelladas ao mundo da tatuaxe. Ilustrou pósters, táboas de surf, skates e diversos soportes escultóricos (cabezas, monecos, etc). Tamén aparece referenciada no primeiro volume da Guía de Ilustración editada polo Concello da Coruña.

A inauguración da exposición terá lugar o domingo 30 de setembro ás 13:00h, na que a artista realizará unha perturbadora performance.

[:es]

El FKM, Festival Internacional de Cinema Fantástico da Coruña celebra su X Edición alrededor de las temáticas: SEXO, PROVOCACIÓN y CENSURA. Por este motivo la artista e ilustradora seleccionada este año es Gairah Love, una joven promesa coruñesa que actualmente reside en Madrid. Gairah se graduó en 2015 cómo Técnico Superior de Ilustración en la ESAD Pablo Picasso de A Coruña y en la Escuela de Profesiones Artísticas Sur, de Madrid.

Ilustradora y artista multidisciplinar, muestra la oscuridad de un mundo ambiguo liderado por lujuria, la violencia y romanticismo. A través de un imaginario grotesco y explícito explora su mente, destapando el lado más siniestro de la mente humana en la que el dolor puede ser comprendido como placer, la sumisión como acto de rebeldía sádico en la que desde esta posición pasiva controla y limita los actos. El BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo) es, desde su perspectiva, comprendido como parte del la expresión artística humana más allá del propio juego de roles liderado por el deseo.

Su obra se caracteriza por una sexualidad muy marcada y una temática vinculada al sadomasoquismo, el bondage y la depravación, muy influida por la estética japonesa del eroguro. Jesús Palacios resume perfectamente la definición de este término en el prólogo de su libro del mismo título: “El eroguro es una visión artística y literaria cuyo epicentro consiste en retratar un mundo de erotismo extremo, corrupción física y moral, decadencia, deformidad y crueldad, que en su esencia última manifiesta un trasfondo absurdo, sin sentido e incluso nihilista de la existencia, donde se confunden la risa y el horror, el placer y el dolor, la celebración de la carne y su humillación, lo monstruoso y lo sublime”.

Sus autores de referencia son Toshio Saeki, Suehiro Marúo, Shintaro Kago, Junji Ito o el maestro clásico Hokusai. En definitiva, Gairah practica un erotismo perverso enriquecido por una imaginería de carácter surrealista resuelta con un virtuosismo técnico sobresaliente, que hacen de esta nueva artista una de las promesas gallegas con mayor proyección internacional.

A lo largo de su corta carrera editó el cómic “ Puericia” y numerosos packs de diseños en formato adhesivo. Participó en exposiciones colectivas en A Coruña y realizó varias individuales en Madrid ( Synesthezia Tatoo y Eleva 4 K), vinculadas al mundo del tatuaje. Ilustró pósteres, tablas de surf, skates y diversos soportes escultóricos (cabezas, muñecos, etc). También aparece referenciada en el primer volumen de la Guía de Ilustración editada por el Ayuntamiento de A Coruña.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el domingo 30 de septiembre a las 13:00 h, en la que la artista realizará una perturbadora performance.

[:]