[:gl]Martes 25 Outubro 11:30h. MAC

Mellor película de animación Sitges 2015

Tetsuzo, máis coñecido en Occidente como Hokusai, foi un artista de sona en todo Xapón polas súas sorprendentes obras, desde un Dharma xigante plasmado nunha folla de papel de 180 m2 até un par de gorrións pintados nun minúsculo gran de arroz, pasando por unha infinidade de obras mestras que realizou no seu máxico atelier e que hoxe en día son famosas no mundo enteiro. O que moita xente descoñece é que a terceira das  súas catro fillas, Ou-Ei, unha moza terca e independente, realizou anonimamente moitas das obras que hoxe en día se lle atribúen ao seu pai. Esta é a historia xamais contada de Ou-Ei, un retrato animado dunha muller de espírito libre eclipsada pola sombra do seu pai, que se desprega a través das estacións cambiantes.

Décadas máis tarde, Europa ía descubrir o talento de Hokusai, nomes como Renoir, Van Gogh e Monet admirarán a súa obra, pero moi poucos son conscientes da muller que lle axudou toda a súa vida e contribuíu enormemente á súa arte.

Galardoada con Premio do Xurado no 39º Annecy Film Festival, (2015); Satoshi Kon Award, 19th Fantasia Film Festival (2015) ; Audience Award, 19th Fantasia Film Festival (2015) ; Prix Séquences, 19th Fantasia Film Festival (2015); Mellor Pelicula de Animacion, Sitges (2015) .

selecta[:es]Martes 25 Octubre 11:30h. MAC

Mejor película de animación Sitges 2015

Tetsuzo, más conocido en Occidente como Hokusai, fue un artista célebre en todo Japón por sus sorprendentes obras, desde un Dharma gigante plasmado en una hoja de papel de 180 m2 hasta un par de gorriones pintados en un minúsculo grano de arroz pasando por un sinfín de obras maestras que realizó en su mágico atelier y que hoy en día son famosas en el mundo entero. Lo que mucha gente desconoce es que la tercera de sus cuatro hijas, O-Ei, una joven terca e independiente, realizó anónimamente muchas de las obras que hoy en día se le atribuyen a su padre. Esta es la historia jamás contada de O-Ei, un retrato animado de una mujer de espíritu libre eclipsada por la sombra de su padre que se despliega a través de las estaciones cambiantes.
Décadas más tarde, Europa iba a descubrir el talento de Tetsuzo, nombres como Renoir, van Gogh y Monet admirarán su obra, pero muy pocos son conscientes de la mujer que le ayudó toda su vida y contribuyó enormemente a su arte.

Galardonada con Premio del Jurado en 39º Annecy Film Festival, (2015); Satoshi Kon Award, 19th Fantasia Film Festival (2015) ; Audience Award, 19th Fantasia Film Festival (2015) ; Prix Séquences, 19th Fantasia Film Festival (2015); Mejor Pelicula de Animacion, Sitges (2015) .

selecta[:]