[:gl]O FKM Festival Internacional de Cinema Fantástico da Coruña adica a súa X Edición á temática SEXO, PROVOCACIÓN E CENSURA, e rende homenaxe ao controvertido cineasta polaco Walerian Borowczyk.

Walerian Borowczyk (1923-2006). De orixe polaco, foi un dos mestres do cine erótico máis importantes da historia do cinema. Artista controvertido, comezou a súa carreira como diseñador gráfico facendo carteis de películas en Polonia. Logo pasouse ao mundo da curtametraxe onde colaborou con directores coma Jan Lenika ou Chris Marker facendo curtametraxes de animacion que mesturaban varios estilos e que estaban moi influenciados polo simbolismo e o surrealismo. En 1959 múdase a París e filma Renaissance (1963), Jeux des Anges (1965), Contes Immoraux (1974) ou La Bêtte (1975), mitos do cinema erótico. Borowczyk desenvolveu un estilo moi persoal, creando películas audaces e complexas, cargadas de sensualidade e moi subversivas. A súa obra foi fortemente censurada na maioría de países e algunhas das súas peliculas chegaron ate estar prohibidas. En España, por exemplo, en 1987, na TVE dirixida por Pilar Miro, suspenderon a emisión da súa película Interior dun convento (1978), baseada nunha obra de Stendhal e con fotografía de Luciano Tovoli, por considerala “extremadamente forte” e que ía “atentar contra cantidade de cousas”. O escándalo foi tal, que a emisión de catro escenas desta película, de 30 segundos de duración, no programa “De 7 en 7” que se emitía os domingos, provocou a destitución do seu director e realizador, José Luís Hernández Batalla.
O ciclo organízase en colaboración ca organización polaca AVA Arts Foundation, ca organización Friends of Walerian Borowczyk e co Instituto Polaco de Cultura.

AGRADECIMENTOS

Joanna Gdowska, Instituto Polaco de Cultura, Joanna Bardzinska, Marcin Paszko, AVA Arts Foundation, Daniel Bird, Friends of Walerian Borowczyk, Alberto Ruiz de Samaniego, Amélie​ ​Rayroles, Antoine Ferrason,​Tamasa​ ​Distribution,Tomasz Hagström, Studio Filmowe KADR, Laetitia Duhamel, AB-International Distribution, Ewa Bojanowska, New Europe Film Sales, Anastazja Orlowska.

 

[ecs-list-events cat=”homenaxe borowczyk” excerpt=’300′ year=”2018″][:es]El FKM Festival Internacional de Cinema Fantástico da Coruña dedica su X Edición a la temática SEXO, PROVOCACIÓN y CENSURA, y rinde homenaje al controvertido cineasta polaco Walerian Borowczyk.

Walerian Borowczyk (1923-2006).

(1923-2006). De origen polaco, fue uno de los maestros del cine erótico más importantes de la historia del cine. Artista controvertido, comenzó su carrera como diseñador gráfico haciendo carteles de películas en Polonia. Luego se pasó al mundo del cortometraje donde colaboró con directores como Jan Lenika o Chris Marker haciendo cortometrajes de animacion que mezclaban varios estilos y que estaban muy influenciados por el simbolismo y el surrealismo. En 1959 se muda a París donde filma Renaissance (1963), Jeux des Anges (1965), Contes Immoraux (1974) o La Bêtte (1975), mitos del cine erótico. Borowczyk desarrolló un estilo muy personal, creando películas audaces y complejas, cargadas de sensualidad y muy subversivas. Su obra fue fuertemente censurada en la mayoría de países y algunas de sus peliculas llegaron a estar prohibidas. En España, por ejemplo, en 1987, en la TVE dirigida por Pilar Miro, suspendieron la emisión de su película “Interior de un convento” (1978), basada en una obra de Stendhal y con fotografía de Luciano Tovoli, por considerarla “extremadamente fuerte” y que iba a “atentar contra cantidad de cosas”. El escándalo fue tal, que la emisión de cuatro escenas de esta película, de 30 segundos de duración, en el programa “De 7 en 7” que se emitía los domingos, provocó la destitución de su director y realizador, José Luis Hernández Batalla.

El ciclo se organiza en colaboración con la organización polaca AVA Arts Foundation, la organización Friends of Walerian Borowczyk y con el Instituto Polaco de Cultura.

AGRADECIMENTOS

oanna Gdowska, Instituto Polaco de Cultura, Joanna Bardzinska, Marcin Paszko, AVA Arts Foundation, Daniel Bird, Friends of Walerian Borowczyk, Alberto Ruiz de Samaniego, Amélie​ ​Rayroles, Antoine Ferrason,​Tamasa​ ​Distribution,Tomasz Hagström, Studio Filmowe KADR, Laetitia Duhamel, AB-International Distribution, Ewa Bojanowska, New Europe Film Sales, Anastazja Orlowska.

[ecs-list-events cat=”homenaxe borowczyk” excerpt=’300′ year=”2018″][:]