[:gl]ttt(22 de outubro – 18 de novembro 2016)

Galeria Monty4  Rúa Montroig, 4 15001 A Coruña

Durante tres días (19, 20 e 21 de outubro), tres artistas (Nano4814, Brk192 e Sekone) apoderaranse da galería Monty4, intervindo con total liberdade nos seus muros. O resultado poderase ver o sábado 22 de outubro, a partir das 13.00h. Durante a inauguración haberá música escollida polos artistas e intervencións de pintura en directo. Esta exposición/experimento forma parte da programación de FKM Festival de Cinema Fantástico da Coruña.

Nano4814 – O androide de exploración avanzada Nano4814 constitúe o caso máis curioso e á vez exitoso da compañía Yutani. Ninguén agardaba que un modelo da serie N4000 programado para cumprir estritamente as súas tarefas de exploración exoplanetarias, rebelaríase contra as súas directrices, converténdose no primeiro científico non humano da compañía e servindo de base para a creación do famoso modelo N5000.

Brk192 – Baixo a superficie de Londres ocúltase gran parte da historia secreta do mundo. Moitos descoñecen a existencia dunha longa rede de túneles controlados polo milenario culto da Horda. Corre o rumor de que o seu líder, o sumo sacerdote BRK192, descubriu a forma de insuflar vida e conciencia a pequenos obxectos inanimados, instruíndoos baixo as súas sinistras doutrinas á espera do momento axeitado para lanzar a ofensiva definitiva contra os inimigos do culto.

Sekone – Tras os acontecementos que sucederon á 5ª gran guerra galáctica e tras a perda da Arca, o comandante S.S. Sekone abandonou a carreira tecnomilitar profundamente defraudado. Despois de resolver a clave do vector Sigma, comparte as súas tarefas de bibliotecario pangaláctico coa docencia da antiga arte do metalikato.

“…. O tres sabían que para levar a bo rumbo a misión terían que espremer ao máximo as súas habilidades. Durante tres días debían servirse dun arquivo de coñecementos acumulado durante tres vidas, e con iso completar os ocos do terrible enigma que se lles expuña. Á fin e ao cabo, estaba en xogo o destino de todo un multiverso…”

Lugar: Monty4, r/Montroig 4, 15001, A Coruña

Horarios da galería: De luns a venres, 11:00 a 15:00 e de 17:00 a 20:00

logo-gris-fondo-blanco-peque-mail[:es]ttt

(22 de octubre – 18 de noviembre 2016)

Durante tres días (19, 20 y 21 de octubre), tres artistas (Nano4814, Brk192 y Sekone) se apoderarán de la galería Monty4, interviniendo con total libertad en sus muros. El resultado se podrá ver el sábado 22 de octubre, a partir de las 13.00h. Durante la inauguración habrá música escogida por los artistas e intervenciones de pintura en directo. Esta exposición/experimento forma parte de la programación de FKM Festival de Cinema Fantástico de A Coruña.

Nano4814 – El androide de exploración avanzada Nano4814 constituye el caso más curioso y a la vez exitoso de la compañía Yutani. Nadie esperaba que un modelo de la serie N4000 programado para cumplir estrictamente sus tareas de exploración exoplanetarias, se rebelaría contra sus directrices, convirtiéndose en el primer científico no humano de la compañía y sirviendo de base para la creación del famoso modelo N5000.

Brk192 – Bajo la superficie de Londres se oculta gran parte de la historia secreta del mundo. Muchos desconocen la existencia de una larga red de túneles controlados por el milenario culto de la Horda. Corre el rumor de que su líder, el sumo sacerdote BRK192, ha descubierto la forma de insuflar vida y conciencia a pequeños objetos inanimados, instruyéndolos bajo sus siniestras doctrinas a la espera del momento adecuado para lanzar la ofensiva definitiva contra los enemigos del culto.

Sekone – Tras los acontecimientos que sucedieron a la 5ª gran guerra galáctica y tras la pérdida del

Arca, el comandante S.S. Sekone abandonó la carrera tecnomilitar profundamente defraudado. Después de resolver la clave del vector Sigma, comparte sus tareas de bibliotecario pangaláctico con la docencia del antiguo arte del metalikato.

…. Los tres sabían que para llevar a buen rumbo la misión tendrían que exprimir al máximo sus habilidades. Durante tres días debían servirse de un archivo de conocimientos acumulado durante tres vidas, y con ello completar los huecos del terrible enigma que se les planteaba. Al fin y al cabo, estaba en juego el destino de todo un multiverso…”

Lugar: Monty4, c/Montroig 4, 15001, A Coruña

Horarios de la galería: De lunes a viernes, 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00

logo-gris-fondo-blanco-peque-mail

 [:]