[:gl]Xoves 27 Outubro 20:30h CGAI

Entrada libre e de balde até completar aforamento.

Unha colaboración histórica entre o escritor HG Wells, o produtor Alexander Korda, e o deseñador e director W.C. Menzies. Vida futura é unha película de ciencia ficción como ningunha a outra, un traballo político profético que predice un século de axitación e de progreso. Saltando a través do tempo somos testemuña da guerra mundial, a enfermidade, a ditadura, e, por último, a utopía. Concibido, escrito e supervisado polo propio H. G. Wells como unha adaptación da súa propia obra, esta produción de gran orzamento, o máis ambicioso de Londres para as películas de Korda, é un triunfo da imaxinación e a audacia técnica. Artistas de vangarda como Fernand Léger, Lazslo Moholy-Nagy e Le Corbusier  participaron no deseño da producción.

HG Wells é un referente na literatura de ciencia ficción e da súa obra naceron filmes míticos como “A máquina do tempo”, “A guerra dos mundos”, “A illa do Dr. Moreau” ou “O home invisible”.

Con esta película que xa cumpre oitenta anos celebraremos o Día Mundial do Patrimonio Audiovisual, no CGAI.

[:es]Jueves 27 Octubre 20:30h CGAI

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Una colaboración histórica entre el escritor HG Wells, el productor Alexander Korda, y el diseñador y director W.C. Menzies. Vida futura es una película de ciencia ficción como ninguna otra, un trabajo político profético que predice un siglo de agitación y de progreso. Saltando a través del tiempo somos testigo de la guerra mundial, la enfermedad, la dictadura, y, por último, la utopía. Concebido, escrito y supervisado por el propio H. G. Wells como una adaptación de su propia obra, esta producción de gran presupuesto, el más ambicioso de Londres para las películas de Korda, es un triunfo de la imaginación y la audacia técnica. Artistas de vanguardia como Fernand Léger, Lazslo Moholy-Nagy y Le Corbusier  participaron en el diseño de la producción.

HG Wells es un referente en la literatura de ciencia ficción y de su obra nacieron filmes míticos como “La máquina del tiempo”, “La guerra de los mundos”, “La isla del Dr. Moreau” o “El hombre invisible”.
Con esta película que ya cumple ochenta años celebraremos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, en el CGAI.

[:]