[:gl]Cando as luces da Fundación Luís Seoane apáganse para acoller a vídeo-regueifa do festival FKM, un nunca sabe o que se vai a atopar. As mentes máis retortas e perversas batéronse neste duelo audiovisual cuxo último obxectivo é provocar ao público as sensacións máis extremas. Por ese motivo véndense bolsas de “jomitar” no posto instalado no hall do teatro, como dirían os Les Luthiers.

O tema da vídeo-regueifa 2016 foi “Extraterrestres de aquí e de alá”. Extraterrestre é -por definición- toda cousa ou forma de vida que vén do espazo exterior. O concepto de extraterrestre-ou alieníxena- inspirou algunhas das criaturas máis xeniais e psicotrónicas da ciencia-ficción.

Nesta ocasión, Manel Cráneo e John Tones foron os perpetradores dunha serie de vídeos que arruinaron a imaxe que algúns podían ter dos seus personaxes da infancia. Na vídeo-regueifa E.T. non se contentaría con chamar á casa, senón que montaría un party-line con todo o vicio do que lle vimos capaz: sexo en grupo, autofelacións, insultos… unha xoia!

Pero como o sexo é un tema recorrente na vida, tamén o é na vídeo-regueifa, testemuños “reais” de persoas que din ser posuídas, no sentido máis carnal, por entidades alleas a este planeta, relataban os seus encontros sen contemplacións. Un non sabía se o que daba o seu testemuño era máis alieníxena que a cousa que dicía xacera con el.

01-vr-2016 02-vr-2016 Video-regueifa 2016 Video-regueifa 2016

Manel Cráneo e John Tones non deron tregua. Congraciaronse con clásicos como o querido “Vomitón” da serie “Get a Life” de Chris Elliott ou aproveitaron e subíronse ao carro das irreverentes parodias de “Space Balls”, de Mel Brooks.

E máis aínda puidemos atopar nesta ensalada extraplanetaria: aliens verdes que bailan cumbia, bachata, reaggeton ou o que sexa; mentes terrícolas moi, moi alienadas; abducidos de aquí e de alá entre os que destacamos a Asociación de Abducidos de Compostela; e simpáticos extraterrestres brasileiros, turcos, asiáticos e demais que se non provocaron a estampida do público foi porque a porta estaba pechada.

Finalmente, a pesar de que algún desfíxose a menear as “manciñas aplaudidoras”, a organización decidiu conceder un empate técnico aos contendentes, Manel Cráneo e John Tones. Rumoréase que os berros de “¡tongo!” puidéronse escoitar ata na Nostromo.

A pesar de ser vapuleado e humillado durante toda o vídeo-regueifa, a modo de bálsamo reparador o FKM quere finalizar esta entrada cunha frase de E.T. : “Estarei aquí mesmo.”[:es]Cuando las luces de la Fundación Luis Seoane se apagan para acoger la video-regueifa del festival FKM, uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Las mentes más retorcidas y perversas se han batido en este duelo audiovisual cuyo último objetivo es provocar al público las sensaciones más extremas. Por ese motivo se venden bolsas de “jomitar” en el puesto instalado en el hall del teatro, como dirían los Les Luthiers.

El tema de la video-regueifa 2016 fue “Extraterrestres de Aquí y de Allá”. Extraterrestre es -por definición- toda cosa o forma de vida que viene del espacio exterior. El concepto de extraterrestre-o alienígena- inspiró algunas de las criaturas más geniales y psicotrónicas de la ciencia-ficción.

En esta ocasión, Manel Cráneo y John Tones han sido los perpetradores de una serie de vídeos que han arruinado la imagen que algunos podían haber tenido de sus personajes de la infancia. En la video-regueifa E.T. no se contentaría con llamar a casa, sino que montaría un party-line con todo el vicio del que le hemos visto capaz: sexo en grupo, autofelaciones, insultos… una joya!

Pero como el sexo es un tema recurrente en la vida, también lo es en la video-regueifa, testimonios “reales” de personas que dicen haber sido poseídas, en el sentido más carnal, por entidades ajenas a este planeta, relataban sus encuentros sin contemplaciones. Uno no sabía si el que daba su testimonio era más alienígena que la cosa que decía había yacido con él.

01-vr-2016 02-vr-2016 Video-regueifa 2016 Video-regueifa 2016

Manel Cŕaneo y John Tones no dieron tregua. Se congraciaron con clásicos como el querido “Vomitón” de la serie “Get a Life” de Chris Elliott o aprovecharon y se subieron al carro de las irreverentes parodias de “Space Balls”

Y más todavía en esta ensalada extraplanetaria: aliens verdes que bailan cumbia, bachata, reaggeton o lo que sea; mentes terrícolas muy, muy alienadas; abducidos de aquí y de allá entre los que destacamos la Asociación de Abducidos de Compostela; y simpáticos extraterrestres brasileños, turcos, asiáticos y demás que si no provocaron la estampida del público fue porque la puerta estaba cerrada.

Finalmente, a pesar de que alguno se desgañitó a menear las “manitas aplaudidoras”, la organización decidió conceder un empate técnico a los contendientes, Manel Cŕaneo y John Tones. Se rumorea que los gritos de “tongo” se pudieron escuchar en la Nostromo.

A pesar de haber sido vapuleado y humillado durante toda la video-regueifa, a modo de bálsamo reparador el FKM quiere finalizar esta entrada con una frase de E.T. : “Estaré aquí mismo.”[:]